Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Spodaj najdete vse informacije o pogojih uporabe platforme Dežela športa in zdravja. Ti pogoji uporabe veljajo tudi za celotno spletno mesto.

Splošni pogoji poslovanja glede nakupa izdelkov in vstopnic ter prenosa digitalnih vsebin na spletni platformi Dežela športa & zdravja v.1.0.

V povezavi z obiskano spletno platformo Dežela športa & zdravja (https://dezelasporta.si/) in glede nakupa izdelkov in vstopnic, ter prenosa digitalnih vsebin velja, da je ponudnik spletne platforme in prodajalec izdelkov ter vstopnic podjetje: 

Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o.
Bežigrajska cesta 4a
3000 Celje
Matična številka: 8795924000
Davčna številka: SI 91873444

elektronski naslov: [email protected]

telefon: 070 600 003

Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o. je od dne 20. 1. 2021 vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot družba z omejeno odgovornostjo.

Opredelitev pojmov
 • Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka, lastnica in ponudnica spletne platforme Dežela športa & zdravja (https://dezelasporta.si/), s katero v razmerju do potrošnikov nastopa kot ponudnica pri spletni prodaji izdelkov in vstopnic ter prenosu digitalnih vsebin.
 • Splošni pogoji poslovanja glede nakupa izdelkov in vstopnic ter prenosa digitalnih vsebin na spletni platformi Dežela športa & zdravja (v nadaljevanju: Splošni pogoji): te Splošni pogoji so trajno objavljeni na povezavi https://dezelasporta.si/splosni-pogoji in predstavljajo določila pogodbe med družbo in uporabnikom spletne platforme Dežela športa & zdravja (https://dezelasporta.si/), ter urejajo pravno razmerje, ki nastane med kupcem in družbo kadar kupec kupi izdelke oziroma vstopnice na zadevni spletni platformi ter prenaša digitalne vsebine z nje. Te splošni pogoji urejajo tudi uporabo in dostop do vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so s spletno platformo Dežela športa & zdravja (https://dezelasporta.si/), v kolikor to ni drugače zavedeno v drugih posamičnih pogojih uporabe. 
 • Spletna platforma Dežela športa & zdravja (https://dezelasporta.si/) (v nadaljevanju: spletna platforma) zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene, pod-domene ter morebitne pripadajoče mobilne aplikacije družbe, ki so s spletno platformo povezane, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, in družbi omogočajo izvajanje storitve informacijske družbe, kar zajema prodaja izdelkov in vstopnic ter prenos digitalnih vsebin. 
 • Prenos digitalnin vsebin: pomeni prenos avtorskih pretočnih (angl. »streamable«) podatkov in vsebin družbe oziroma njenih partnerjev, ki nastanejo in so posredovani v digitalni obliki s pomočjo vtičnika za predvajanje vsebin preko spleta, v obsegu, na dan in na način, ki je podrobneje opredeljen v opisu posameznega dogodka, v teh Splošnih pogojih oziroma na posamezni vstopnici.
 • Organizator posameznega dogodka (v nadaljevanju: organizator): je družba Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o., ki na lastni spletni platformi nastopa kot izdajateljica vstopnic za prireditve oziroma dogodke (v nadaljevanju: dogodek), ki jih organizira. 
 • Obiskovalec spletne platforme (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni platformi in njenih podstraneh.
 • Registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registracija« oziroma oddal svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev, ter skladno s poglavjem »Registracija uporabniškega računa« teh Splošnih pogojev registriral svoj uporabniški račun.
 • Uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne platforme.
 • Kupec: je uporabnik, ki je na spletni platformi uspešno opravil nakup in potrdil vnosno polje »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja«, pri čemer si je moral pred tem registrirati uporabniški račun.

Nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izdelkov oziroma vstopnic preko oddanega naročila na spletni platformi, pri čemer je pogodba med kupcem in družbo sklenjena po objavljeni ponudbi, t.j. po ceni, v obsegu izbranih količin in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Ti Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec z družbo sklene v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja«, klikne na gumb »Kupite sedaj« in s tem veljavno kupi izdelke oziroma vstopnice. 

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni platformi.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je kot taka vselej dostopna na povezavi https://dezelasporta.si/splosni-pogoji. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih splošnih pogojev oziroma pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Uradni jezik teh splošnih pogojev poslovanja in tudi siceršnjega poslovanja družbe je slovenščina.

Ti Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno platformo, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://dezelasporta.si/politika-zasebnosti.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo poslano na elektronski naslov uporabnika), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni platformi.

 

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja« ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevnim spremembam teh Splošnih pogojev.

 

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s takim kupcem.

 

Na podstrani https://dezelasporta.si/splosni-pogoji spletne platforme bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi. 

»Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom vstopnic na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

Družba trajno hrani zadnjo in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

elektronsko sporočilo na naslov: [email protected]

– ali fizično pošiljko z vašo zahtevo na naslov:  Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o., Bežigrajska cesta 4a, 3000 Celje

Odgovornost za delovanje spletne platforme

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne platforme preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati. 

 

Družba posledično uporabnikom spletne platforme ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne platforme in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih izdelkov, vstopnic in vsebin, ki so ponujeni na spletni platformi, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne platforme.

 

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne platforme pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne platforme, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma naknadni dostavi izdelkov, vstopnic oziroma vsebin. 

 

Družba dostopanje do spletne platforme s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne platforme lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, kot na primer omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika

Na spletni platformi je mogoče nakup opraviti zgolj kot registrirani obiskovalec spletne platforme. Obiskovalec lahko tudi registrira nov uporabniški račun tako, da na podstrani »Prijava« klikne gumb »Registracija« in vnese svoje ime, priimek, elektronski naslov in geslo za dostopanje do računa, ter klikne na gumb »Registracija« ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja«. 

 

V kolikor bi uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko to stori tako, da v zgornjem desnem kotu klikne na svoje uporabniško ime in na novem oknu klikne gumb »Uporabniški račun«, ter s klikom na gumba »Spremeni podatke« oziroma »Spremeni geslo«, v ustrezna polja vnese nove podatke. Uporabnik lahko družbo v zvezi s tem tudi kontaktira preko elektronskega naslova [email protected].  

 

Uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne platforme ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani uporabnika.

 

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca. 

 

Vsak uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova [email protected].

 

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Uporaba spletne platforme s strani oseb, ki so mlajše od 16 let

Uporaba spletne platforme s strani oseb, ki so mlajše od 16 let, ni dovoljena.

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov, pač pa pod pretnjo kršitve teh Splošnih pogojev, svojo polnoletnost družbi jamči vsak posamezni uporabnik ob registraciji.  Družba namreč ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 16 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem predhodno ne pridobi izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov take osebe. Vse take osebe morajo v zvezi s tem družbo kontaktirati pred registracijo in izvršitvijo nakupa na naslovu: [email protected]

 

Družba posledično zavestno ne ponuja vstopnic iz ponudbe spletne platforme mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do vstopnic za dogodke, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

 

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo.

 

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno platforme, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris takih osebnih podatkov na naslovu [email protected].

 

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je bilo družbi sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajše od 16 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 

V kolikor obstajajo, pa so posamezne starostne omejitve dogodkov navedene ob opisu vsakega zadevnega dogodka s strani organizatorjev.

Potek nakupa na spletni platformi (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni platformi izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne platforme preko brskalnika, ki ga obiskovalec odpre na lastni napravi;
 • iskanje in ogled posameznega izdelka oziroma vstopnice iz ponudbe spletne platforme s klikom na sliko oziroma grafiko, ki simbolično predstavlja posamezen izdelek oziroma vstopnico,
 • pregled opisa izdelka in dodajanje izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«
 • nadaljevanje nakupovanja z navigacijo do drugih izdelkov oziroma prehod na ogled vseh izdelkov, ki so bili dodani v košarico s klikom na simbol nakupovalnega vozička v zgornjem desnem kotu, oziroma s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«,
 • za izvršitev zaključka nakupa mora obiskovalec na desni strani podstrani »Zaključek naročila« vnesti zahtevane podatke za izvedbo naročila (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, poštno številko in kraj, državo oziroma regijo, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), oziroma podatke o svojem podjetju, in izberati plačilno metodo (direktna bremenitev TRR / Pay Pal / Stripe), ter v kolikor se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev in želi izvršiti nakup, označi vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja« in klikne na gumb »Kupite sedaj«, s čimer odda svoje naročilo;
 • S klikom na gumb »Kupite sedaj« in ob uspešni oddaji naročila – t.j. prejemu potrditve naročila na vneseni elektronski naslov, je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena,
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve,
 • v nadpisanem obvestilu se nahaja tudi račun, v primeru nakupa vstopnice pa kupec v posebnem sporočilu prejme kupljeno vstopnico s kodo in navodili glede prenosa digitalnih vsebin,
 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni platformi v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev).
Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

– kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni platformi predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;

– je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;

– je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne platforme ali z drugim namenom, ki je očitno zavajujoč;

– je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;

– družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;

– je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

– je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke oziroma vstopnice je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka oziroma vstopnice ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov oziroma vstopnic v blagajni;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka oziroma vstopnice in izračuna novo ceno tako spremenjene količine  (vnos nove količine v ustrezno vnosno polje);
 • odstranjuje izbrane izdelke oziroma vstopnice, ki jih ne želi kupiti (klik na simbol »X« ob ceni izbranih izdelkov oziroma vstopnic)

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino oziroma specifikacijo izdelka oziroma vstopnice;
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

se vrne korak nazaj (npr. klik na simbol »X« ob ceni izbranega izdelka oziroma vstopnice).

Avtorske pravice nad spletno platformo, dogodki in digitalnimi vsebinami
 1. Kupec z nakupom vstopnice pridobi pravico do prenosa digitalnih vsebin pod pogoji, ki so določeni v nadaljevanju teh Splošnih pogojev, pri čemer družba in njeni partnerji vselej ostajajo izključni lastniki vseh digitalnih vsebin, ki so predmet prenosa.
 2. Družba in njeni partnerji prav tako vselej ostajajo izključni lastniki avtorskih pravic glede vseh besedil, grafik, logotipov, gumbov, slik, avdio in vdieo posnetkov in računalniških programov, ki so povezani s posameznim dogodkom oziroma spletno platformo.  

 

 1. Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje izbor, urejanost in sestavljenost podatkov), do katerih lahko obiskovalec oziroma kupec dostopa na spletni platformi  oziroma v kontekstu posameznega dogodka

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma drugih avtorsko varovanih vsebin spletne platforme in dogodkov je strogo prepovedano.

Veljavnost vstopnice in omejitve glede prenosa digitalnih vsebin

V kolikor družba ni navedla drugače velja, da vsaka koda za prenos digitalnih vsebin dogodka omogoča prenos zgolj tisti osebi, ki je kodo za prenos digitalnih vsebin prva vnesla v predvajalnik digitalnih vsebin. Naknadni vnos iste kode za prenos digitalnih vsebin v predvajalnik ne bo omogočal prenosa digitalnih vsebin.  

 

Vsaka vstopnica oziroma njena koda za prenos digitalnih vsebin je veljavna zgolj za dogodke in termine izvedbe, ki so navedeni na podstrani dogodka oziroma na sami vstopnici. Prenos digitalnih vsebin dogodka po zaključku dogodka ni več mogoč.

 

Vstopnic ni dovoljeno zlorabljati, spreminjati, kopirati ali kako drugače potvarjati. 

 

Veljaven vstop na dogodek (t.j. prenos digitalnih vsebin) družba pogojuje:

 

 • z vnosom veljavne kode vstopnice (koda je navedena na elektronski vstopnici, ki jo kupec prejme na svoj elektronski naslov),
 • z zanesljivim dostopom do širokopasovnega interneta in obstojem ustrezne tehnične opreme na strani kupca oziroma imetnika vstopnice,
 • tehničnimi zahtevami brskalnika glede uporabe predvajalnika digitalnih vsebin – Vimeo (https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001624108-System-Requirements-for-viewing-browsing-and-apps),
 • prepovedjo, da pri ogledu prenosa digitalnih vsebin sodeluje več kot 3 osebe,
 • s tem, da kupec prenosa digitalnih vsebin ne deli (npr. omogočanje ponovnega pretoka podatkov – angl. »re-streaming«), shranjuje (npr. video odseke na lastnem ali tujem strežniku, zvočne odseke), spreminja, nudi na vpogled (npr. preko oddaljenega dostopa), posreduje tretjim osebam, brez predhodnega pisnega soglasja družbe, oziroma, da kupec kako drugače ne krši avtorske pravice družbe in njenih partnerjev na digitalnih vsebinah, ki se prenašajo (kar vključuje, vendar ni omejeno na zvočne posnetke, logotipe, besedila, ipd.).

 

Družba lahko imetniku veljavne vstopnice predhodno oziroma med samo izvedbo dogodka onemogoči prenos digitalnih vsebin zaradi kršitev določil teh Splošnih pogojev poslovanja. 

 

Družba ni odgovorna kupcu oziroma imetniku vstopnice v zvezi z onemogočenim prenosom digitalnih vsebin dogodka, v kolikor je družba onemogočen prenos utemeljila na podlagi lastne presoje in lastnih pravil dogodka oziroma poslovanja iz teh splošnih pogojev. 

 

V zvezi s pritožbami in morebitnimi spori med družbo in kupcem oziroma imetnikom vstopnice (npr. o obstoju in veljavnosti vstopnice oziroma kode za prenos digitalnih vsebin, o onemogočenem prenosu digitalnih vsebin, ipd.) je družba potrošnikom dosegljiva na naslovu [email protected]. V vseh takih primerih si družba pridržuje pravico, da kupca oziroma imetnika vstopnice zaprosi, da ji ta posreduje podatke o predmetni vstopnici (npr. kodo za prenos digitalnih vsebin).


V kolikor družba utemeljeno zavrne oziroma onemogoči prenos digitalnih vsebin dogodka imetniku vstopnice, družba ni dolžna kupcu oziroma imetniku vstopnice povrniti kupnine za vstopnico, ki jo je kot veljavno uspešno elektronsko dostavila na vneseni elektronski naslov v skladu s temi Splošnimi pogoji, oziroma za vstopnico.

Posredovanje vstopnic tretjim osebam

Kupec vstopnice ima vselej možnost, da kupljeno vstopnico posreduje tretji osebi tako, da takšni osebi posreduje kodo za prenos digitalnih vsebin, pri čemer velja zgoraj navedena omejitev, torej da vsaka koda za prenos digitalnih vsebin dogodka omogoča prenos zgolj tisti osebi, ki je kodo za prenos digitalnih vsebin prva vnesla v predvajalnik digitalnih vsebin. Naknadni vnos iste kode za prenos digitalnih vsebin v predvajalnik ne bo omogočal prenosa digitalnih vsebin.  

 

Družba v primeru vstopnic oziroma kod za prenos digitalnih vsebin, ki so bile posredovane tretji osebi, ne prevzema odgovornosti v zvezi z nedelujočim prenosom digitalnih vsebin, v kolikor je bila takšna vstopnica oziroma koda za prenos digitalnih vsebin zavrnjena kot »že unovčena« .

Posredovanje računa

Družba račun za nakup izdelkov posreduje kupcu v elektronski obliki na vnesene elektronski naslov. 

 

Z elektronsko dostavo naročenih vstopnic kupcu družba prav tako posreduje elektronski račun glede kupljenih vstopnic, na vsaki vstopnici pa je vselej navedena tudi cena, ki vključuje vse stroške v zvezi z opravljenim nakupom vstopnic.

Načini plačila

Nakupe na spletni platformi je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • z direktno bremenitvijo TRR računa,

pri čemer bo vselej vejala tista cena izdelka oziroma vstopnice, ki je bila objavljena na zadevni podstrani spletne platforme. 

Cene izdelkov in vstopnic

Vse navedene cene vstopnic veljajo v trenutku oddaje naročila. 

Ponudba vstopnic velja dokler so vstopnice prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi. 

Vse cene na spletni platformi so navedene v evrih in vsebujejo DDV.

Dostava izdelkov

Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji. 

 

Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije.

 

Varnost strank in zaposlenih je v družbi na prvem mestu, zato je družba skupaj s partnerji za dostavo v času Covid-19 ukrepov izvajanje dostave prilagodila na način, da:

 

 1. izročitve paketov (naročil) potekajo na prostem tako, da dostavljavec nastavi paket (na tla ali na rob vozila) in se od njega umaknil za najmanj 1,5 metra, šele nato pa prevzemnik (kupec) sam prevzame pake,
 2. vsi dostavljavci nosijo zaščitno masko in zaščitne rokavice in so opremljeni z dezinfekcijskim sredstvom,
 3. družba spremlja in upošteva vse ukrepe in priporočila na področju COVID-19. 
Predvideni rok dostave

Ure, ko partnerji za dostavo vršijo dostave so praviloma med 08:00 in 20:00 (od ponedeljka do petka) oziroma 08:00-14:00 (v soboto).

 

Predviden rok dostave, ki je zgolj informativne narave je običajno 2-3 delovne dni, pri čemer velja, da je rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva. 

 

Družba si posledično pridržuje pravico, da predvideni rok dostave podaljšati za 48 ur in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

Cena dostave

Cena dostave je navedena ob posamezni metodi dostave, pri čemer se ob izbiri posamezne metode, pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa. 

 

Cene dostave so: 

 

 • GLS d.o.o.: 3,5 € + DDV

 

Elektronska dostava vstopnic

Po prejemu plačila na podlagi izbrane plačilne metode, bo sistem samodejno v nekaj minutah na vneseni elektronski naslov kupca posredovala kupljeno vstopnico in račun. Preverite vse poštne podpredale:

 • OSNOVNO
 • PROMOCIJSKA SPOROČILA
 • VSILJENA POŠTA
 • NEZAŽELENA POŠTA…

 

V kolikor vstopnice niso bili elektronsko dostavljene na vneseni elektronski naslov kupca, mora kupec o tem nemudoma obvestiti družbo na elektronskem naslovu [email protected] (glej poglavje »Stvarne napake« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev poslovanja).

 

Kupca ne bremenijo stroški elektronske dostave vstopnic.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni platformi«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno vstopnice, kakor tudi popusti na vstopnice, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake vstopnic«, se med seboj ne seštevajo. 

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posamezne vstopnice, vendar je na vsako vstopnico mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake izdelkov oziroma vstopnic:

•    z oznako “Novo” je označen izdelek oziroma vstopnica, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke oziroma vstopnice spletne platforme, še ni bil/-a na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek oziroma vstopnica imela minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
•    z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se označi izdelek oziroma vstopnica, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imela pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku oziroma vstopnici.
•    z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna platforma trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega artikla, oziroma vstopnica za dogodek, glede katerega so predvajalne kapacitete že zapolnjene.

Odstop od pogodbe v primeru nakupa vstopnice

V kolikor ne gre za spremembo termina, bistveno spremembo vsebine dogodka, oziroma za odpoved dogodka, odstop od pogodbe ni mogoč.

Navedeno je v skladu z:

 • 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se ponudnik zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, oziroma 
 • 13. točko istega zakona pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe,

pri čemer nakup vstopnic na spletni platformi predstavlja takšno storitev.

Iz nadpisanega posledično izhaja, da so nakupi vstopnic na spletni platformi zavezujoči in da odstop od pogodbe načeloma ni mogoč.

Kdaj je odstop od pogodbe glede nakupa vstopnic vseeno mogoč?

Ne glede na nadpisano, je v primerih, kadar družba naknadno (t.j. po tem, ko kupec veljavno kupi vstopnico):

 • spremeni termin izvedbe dogodka,
 • bistveno spremeni vsebino dogodka
 • odpove dogodek,

 

in se kupec posledično ne želi oziroma ne more udeležiti takšnega dogodka, je odstop od pogodbe vseeno mogoč, pri čemer mora kupec vtakem primeru obvestiti družbo, kot je opredeljeno v poglavju »Rok za odstop in obveščanje družbe o želji po odstopu od pogodbe v primeru nakupa vstopnic oziroma izdelkov?« teh Splošnih pogojev.

Družba bo pravočasno prejeta obvestila preučila in v primeru upravičenih odstopov od pogodbe kupcu vrnila celotno kupnino, kot je opredeljeno v poglavju »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba se vselej prizadeva, da o vseh primerih nadpisanih sprememb obvesti kupce kart s sporočilom, ki je poslan na vneseni elektronski naslov.

Odstop od pogodbe v primeru nakupa izdelkov

Razen v primeru nakupa izdelkov, glede katerih odstop od pogodbe v skladu z 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov ni mogoč (npr. blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe, zapečateno blago, ki posledično ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat, blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti, ipd.), je glede izdelkov, ki so kupljeni na spletni platformi, odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog. 

Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

Rok za odstop in obveščanje družbe o želji po odstopu od pogodbe v primeru nakupa vstopnic oziroma izdelkov?

Glede svoje želje po odstopu od pogodbe, lahko kupec:

 

 • v primeru nakupa vstopnic: v 2 mesecih od predvidenega termina izvedbe spremenjenega oziroma odpovedanega dogodka,
 • v primeru nakupa izdelkov: v 14 dneh od prevzema izdelkov,

družbo obvesti tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varovanju potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katere vstopnice oziroma dogodek gre, na:

 

 •  elektronski naslov družbe: 

[email protected]

 

 • fizični naslov družbe: 

Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o.

Bežigrajska cesta 4a
3000 Celje

 

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je družba prejela v 2 mesecih od predvidenega termina izvedbe spremenjenega oziroma odpovedanega dogodka oziroma v 14 dneh od trenutka, ko je kupec prejel izdelek v svojo posest (npr. od trenutka dostave) v primeru izdelkov. 

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

V primeru odstopa od pogodbe glede nakupa izdelkov mora kupec vselej družbi vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe glede nakupa izdelkov je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe glede nakupa izdelkov

V primeru odstopa od pogodbe glede nakupa izdelkov mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. 

Izdelke, glede katerih kupec vrši odstop od pogodbe, je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe: 

Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o.
Bežigrajska cesta 4a
3000 Celje

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec. 

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. 

Družba ne bo upoštevala vračil izdelkov, katerih embalaža oziroma varnostni pečat je bil odprt v primerih, kadar izdelek sodi v kategorijo zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov (npr. odprta hrana in pijača, ipd.), ter izdelkov, ki so hitro pokvarljivi (npr. neodprta hrana in pijača, ki je hitro pokvarljiva).

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe glede nakupa vstopnic

V kolikor je odstop od pogobe za nakup vstopnic upravičen v skladu s poglavjem Odstop od pogodbe v primeru nakupa izdelkov teh Splošnih pogojev, kupec, ki odstopa od nakupa vstopnic, vstopnic ni dolžan vračati družbi.

Neglede na nadpisano, kupec ne sme vstopnic neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. 

Kupec sme opraviti zgolj ogled vstopnic v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja vstopnice (npr. pravilne navedbe dogodka, ipd). Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti vstopnic, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in stanja vstopnic (npr. posredovanje oziroma razpečevanje kode za prenos digitalne vsebine, ki je navedena na vstopnici, glede katere kupec uveljavlja odstop od pogodbe).

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe
 1. V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev. 

Družba bo kupca vselej obvestila o prejemu in poteku postopka presoje odstopa oziroma vračila kupnine v 8 dneh od veljavnega prejema obvestila, pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi reševanje kupčevega zahtevka glede odstopa od pogodbe terjalo dlje časa, kupca o tem obvestila znotraj opisanega 8 dnevnega roka, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev. 

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni platformi (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupcu v nobenem primeru ne bodo povrnjeni dodatni stroški, ki so mu  morda nastali v povezavi z njegovo načrtovano udeležbo na dogodku (npr. nadgradnja računalniške opreme, sprememba internetnega priključka, ipd.).

Pri odstopu od pogodbe, v zvezi s katero je bila koriščena koda za popust ali promocijska koda, se nastala situacija razlaga tako, kot da je bil pri ceni naročene vstopnice popust, pri čemer kupec v primeru takšnega vračila ne pridobi nove kode za popust oziroma promocijske kode. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. 

 

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot nov darilni bon, morebitni vplačani znesek pa se vrne celoti.

 

 1. Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.
 2. V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni platformi družbe.
 3. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
Stvarne napake

Izdelkek oziroma vstopnica ima stvarno napako, če:

 • nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
 • nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu       znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • je družba kupcu izročila izdelek oziroma vstopnico, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

 

Stvarno napako na naročenem izdelku oziroma vstopnici lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka oziroma vstopnice na spletni platformi.

 

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku oziroma vstopnici lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka oziroma vstopnice z novim brezhibnim izdelkom oziroma vstopnico,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.
Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji na: 

 • elektronski naslov družbe: 

[email protected]

 

 • fizični naslov družbe: 

Wepik, digitalne in trajnostne transformacije, d.o.o.
Bežigrajska cesta 4a
3000 Celje

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke oziroma vstopnico je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek oziroma vstopnico s stvarno napako pregledamo (npr. bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: [email protected].

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni platformi. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

 1. – elektronskega naslova družbe 

[email protected]

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni platformi.

 

Družba nudi spletno platformo na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

 1. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko na dnu spletnega mesta https://dezelasporta.si/ oziroma na začetku teh Splošnih pogojev.

Splošne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom vstopnic
 •  Informacije o glavnih značilnostih izdelkov oziroma vstopnic iz ponudbe spletne platforme, vključno z morebitnimi dodatnimi poprodajnimi storitvami: so vselej pisno opisane in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka oziroma vstopnice / dogodka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi,
 •  informacije o firmi in sedežu družbe so na voljo na dnu spletnega mesta https://dezelasporta.si/ oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 •  informacije o količini izdelkov oziroma vstopnic iz ponudbe spletne platforme: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka oziroma vstopnice, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni platformi
 •  informacije o končni ceni blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka oziroma vstopnic ter na strani »Zaključek nakupa«, do katere uporabnik dostopa z navigacijo do podstrani posameznega izdelka oziroma vstopnice in klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene izdelkov in vstopnic« teh Splošnih pogojev,
 •   način, kraj, pogoje in stroške dostave izdelkov oziroma vstopnic oziroma izvršitve storitev, ter rok dostave: so vselej navedeni v poglavju »Dostava izdelkov« oziroma »Elektronska dostava vstopnic« teh Splošnih pogojev,
 •   informacije o pritožbenem postopku pri podjetju: so vselej na voljo v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 •  informacije o odgovornosti za stvarne napake: so vselej na voljo v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.
 • možnosti in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost ponudnika spletne platforme.
 • Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom vstopnic na daljavo

 

 • Naslov na katerem družba dejansko opravlja dejavnost: je naveden na dnu spletnega mesta https://dezelasporta.si// oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
  •    kontaktni podatki, ki uporabniku oziroma kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo na dnu spletnega mesta https://dezelasporta.si/ oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT-1), skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedeni oziroma na voljo v naslednjih poglavjih teh Splošnih pogojev: »Odstop od pogodbe v primeru nakupa izdelkov« oz. »Odstop od pogodbe v primeru nakupa vstopnic« in »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe o tem, da potrošnik krije morebitne stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti po pošti, o stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT-1), če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena istega zakona in navedbe o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena istega zakona nima pravice do odstopa, oziroma o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v naslednjih poglavjih teh Splošnih pogojev: »Odstop od pogodbe« in »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe o možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.
 • Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi

 

 • Informacije o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v povezavi z njo: pri čemer je slednje navedeno v poglavju »Stvarne napake« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.
 • pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami vstopnic, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe možnih načinov plačila: so prikazane in na izbiro na strani »Zaključek nakupa«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Nadaljuj na blagajno« na zadevni podstrani dogodka, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
 • Informacije o plačilnih pogojih: so prikazane in na izbiro na strani »Zaključek nakupa«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Na blagajno« na zadevni podstrani izdelka oziroma dogodka, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev.

 

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev:

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 25. 1. 2021. Verzija 1.0. Kopiranje in zloraba je strogo prepovedaan!